Produktinformation

Förändra för att effektivisera och öka kvaliten på informationen

För e-handeln är produktinformationen företagets absolut viktigaste resurs. Ingen köper en produkt utan text och bild. Bilden ska visuellt visa produkten och texten ska berätta tillräckligt för att kunden ska vara bekväm med köpbeslutet.

Ingenstans blir detta viktigare än i e-handeln, det finns ingen butik att gå till där man kan känna och klämma på produkten, eller för den delen prata med någon om produkten. Alla beslut ska tas i den digitala världen.

Vi hjälper dig att utveckla din produktinformation och de processer som möjliggör snabb och korrekt publicering av produkter. Ta hjälp av våra konsulter för att ta pulsen på er produktinformation.

Tjänster

Analys

Med modern metodik kan vi hjälpa er att analysera er produktinformation utifrån affärs- och kundbehov. Det ger en djuplodande kartbild av förändringsbehov.

Projektledning

Våra projektledare kan hjälpa er att driva förändringsprojekt, vare sig det handlar om att implementera en ny PIM eller utveckla processerna.

Expertis

Använd våra experter i era projekt, vi kan hjälpa er med expertkunskap på produktinformation, från affärssystem till e-handel, Print eller "Sales automation"

Erbjudanden

Product Information Assessment

​Hur fungerar er produktion av marknadsmaterial? Vi hjälper er att ta pulsen på er produktion av klassisk print samt digitalt material. En analys ger er underlag för att ta beslut om förändringar och effektiviseringar. Både kring processer och verktyg.

Projektledning

Vi tillhandahåller IT-Projektledning och resurser för att säkerställa att ert företag kan förändra era processer och verktyg för att stödja verksamhetens uppsatta mål.

Vi har kunskap från projekt inom branscher så som: dagligvaruhandeln, retail, tillverkande industri med flera. 

Samt erfarenhet och expertis från verktyg så som: inRiver PIM, Litium, Informatica, censhare, EasyCatalogue, C3, Cumulus, QBank, C4 PIM med flera.